Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Ogłoszenie o naborze

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalista ds. sprawozdawczości i finansów w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. Szczegóły w załącznikach: DOCkwestionariusz-osobowy.doc PDFogłoszenie o naborze na stanowisko 2020.pdf
  Data publikacji: 01-12-2020 13:56
 • Wytyczne Wojewody Opolskiego

  Brak opisu obrazka
  Na prośbę Wojewody Opolskiego w załączeniu publikujemy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: PDFPismo do gmin PDFWytyczne epidemiczne
  Data publikacji: 01-12-2020 07:50
 • Nabór na stanowisko urzędnicze

  Burmistrz Kolonowskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. przygotowania inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się tutaj
  Data publikacji: 27-11-2020 14:22
 • Mammobus w Kolonowskiem

  Brak opisu obrazka
  LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 % uprawnionych Polek.
  Data publikacji: 27-11-2020 12:14
 • Obowiązkowa segregacja odpadów - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku (Uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego ”Czysty Region” nr LXXIV/14/2020 z dnia 20 października 2020 r.). Właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia będą musieli segregować odpady i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związek wysyła w miesiącu listopadzie 2020 informację dla tych mieszkańców (w załączeniu) wraz z ulotką. Podatnik może złożyć deklarację NOWĄ od bieżącego miesiąca, stosując aktualne formularze deklaracji (obowiązujące do 31.12.2020). Jeżeli jednak zechce dokonać zmiany od 01.01.2021 r., to MUSI deklarację złożyć już na formularzu obowiązującym od 01.01.2021 r. (w załączeniu) DOCXinformacja o obowiązkowej segregacji_pismo 09.11.2020.docx PDFDJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021 ostateczna.pdf
  Data publikacji: 26-11-2020 10:48
 • Informacja dotycząca uproszczonej oferty

  W dniu 20.11.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”, złożona przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim DF MIRO STANISZCZE WIELKIE.
  Data publikacji: 26-11-2020 10:32
 • Konsultacje społecznie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

  Brak opisu obrazka
  W załączeniu ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającego uchwałę ws. nadania statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu oraz formularz uwag, harmonogram oraz projekt uchwały: PDFHarmonogram konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu WBP.pdf PDFogłoszenie dot. konsultacji projektów WBP.pdf PDFProjekt uchwały - statut WBP.pdf DOCformularz-uwag.doc
  Data publikacji: 24-11-2020 12:06
 • Celem poprawy bezpieczeństwa

  Brak opisu obrazka
  Dziś Burmistrz Kolonowskiego, przekazał Komendantowi Komisariatu Policji w Zawadzkiem 100 kamizelek odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów po zapadnięciu zmroku.
  Data publikacji: 23-11-2020 12:41
 • Ważna zmiana dla osób dokonujących samospisu!

  Brak opisu obrazka
  Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Szczegóły tutaj.
  Data publikacji: 23-11-2020 11:25
Wersja XML